seo กับเทคนิคการใช้ h1 h2 h3

SEO (Search Engine Optimization) เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาเพื่อให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) สำหรับคำหลักและวลีที่เกี่ยวข้อง H1, H2 และ H3 เป็นแท็ก HTML ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างเนื้อหาบนหน้าเว็บ

H1 เป็นแท็กหัวเรื่องที่สำคัญที่สุดและควรใช้เพียงครั้งเดียวต่อหน้าเพื่อระบุหัวข้อหลักหรือธีมของหน้า แท็ก H2 ใช้เพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ส่วนแท็ก H3 ใช้เพื่อแบ่งย่อยส่วนเหล่านั้นเพิ่มเติม

การใช้แท็ก H1, H2 และ H3 อย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างและลำดับชั้นของเนื้อหาของคุณ และพิจารณาความเกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับสูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาในที่สุด

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับ seo h1 h2 h3 สิ่งสำคัญคืออย่าใช้แท็กเหล่านี้มากเกินไปหรือใช้ในลักษณะที่ไม่สะท้อนเนื้อหาบนหน้าอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้แท็ก H1 มากเกินไปอาจถูกมองว่าเป็นการพยายามควบคุมอันดับการค้นหาและอาจส่งผลให้เครื่องมือค้นหาถูกลงโทษ

 

หากต้องการใช้ บริการ seo ในการปรับแต่ง หรือการทำอันดับ สามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์ไอดี  myturn9